Aj keď vyhľadávacie nástroje ešte stále nie sú úplne dokonalé čo sa týka algoritmov sociálnych signálov pri vyhodnocovaní skóre, aj tak je veľmi dôležité osloviť publikum vo všetkých sieťach a zosilniť tak obsah a správy určené pre vašich súčastných aj potencionálnych zákazníkov.

Vybrali ste si túto službu?
Neváhajte a napíšte nám. Vášmu dopytu sa radi budeme venovať.