Spracovávame a analyzujeme rôzne druhy údajov týkajúcich sa vašej online prítomnosti. Na základe týchto údajov pravidelne vytvárame komplexné mesačné správy, ktoré vám poskytnú podrobný prehľad o viditeľnosti vašej webstránky, podrobných analýzach návštevnosti, konverziách návštevníkov na zákazníkov a celkových výnosoch z vašich online aktivít.

Cieľom týchto správ je umožniť vám lepšie pochopiť výkonnosť vašich marketingových kampaní a posúdiť, do akej miery sú vaše investície do SEO optimalizácie efektívne. Chceme, aby ste mali jasný obraz o tom, ako vaše investície prispievajú k dosiahnutým výsledkom. Snažíme sa poskytnúť vám všetky relevantné informácie, ktoré sú pre vašu spoločnosť kľúčové, aby ste mohli robiť informované rozhodnutia o ďalších krokoch.

Okrem toho vám budeme pravidelne poskytovať aktualizácie a informácie týkajúce sa SEO metrík vašej webstránky. Tieto metriky sú esenciálne pri hodnotení a pochopení toho, ako sa vaša webstránka darí v rámci vyhľadávačov a ako je vnímaná vašimi návštevníkmi.

Máme za cieľ poskytnúť vám jasný a zrozumiteľný obraz o marketingovej výkonnosti vašej webstránky, aby ste mohli optimalizovať svoje stratégie a dosahovať lepšie výsledky.

Podávanie správ a analýza, SEO reporty

Vybrali ste si túto službu?
Neváhajte a napíšte nám. Vášmu dopytu sa radi budeme venovať.