Naša SEO agentúra sa môže pochváliť bohatým portfóliom skúseností v oblasti link buildingu, auditov spätných odkazov, dôkladnej kontroly profilov týchto odkazov a  odstraňovanie penalizácie. Pracovali sme s mnohými klientami, ktorí čelili rôznym problémom so svojimi webovými stránkami.

V minulosti sme úspešne pomohli mnohým webovým stránkam zotaviť sa z algoritmických sankcií uvalených spoločnosťou Google. Medzi tieto sankcie patria napríklad tresty spojené s algoritmami Panda a Penguin. Tieto algoritmy boli navrhnuté na to, aby identifikovali webové stránky, ktoré používajú neetické alebo zavádzajúce praktiky optimalizácie pre vyhľadávače.

Okrem toho sme mali prípady, kde webové stránky utrpeli kvôli manuálnym penalizáciám. Takéto penalizácie často vznikli v dôsledku chybných rozhodnutí alebo nesprávnych postupov, ktoré v minulosti podnikli majitelia webových stránok alebo dokonca tretie strany, ktoré boli zapojené do procesu SEO optimalizácie. Naším hlavným cieľom je v týchto SEO situáciách identifikovať a odstrániť tieto problémy a zabezpečiť, aby webové stránky znovu získali dôveru vyhľadávačov a zlepšili svoje pozície vo výsledkoch vyhľadávania.

Odstraňovanie penalizácie a zotavenie webstránky

Vybrali ste si túto službu?
Neváhajte a napíšte nám. Vášmu dopytu sa radi budeme venovať.