Link building je zastaraná terminológia pre online marketing. Často sa zabúda na jej dôležitosť alebo sa nedoceňuje potrebná úroveň odbornosti, príprava a čas, ktorý si táto veľmi dôležitá SEO disciplína zasluhuje.

Spätné odkazy sú stále zásadným signálom používaným pri hodnotení vo vyhľadávačoch.

Dnešné budovanie spätných odkazov zahŕňa marketing v obsahu článkov, vzťahy s verejnosťou a dosah na ľudí, aby ľudia hovorili práve o vašej značke.

Vytváranie spätných odkazov, Link building, spätné odkazy

Vybrali ste si túto službu?
Neváhajte a napíšte nám. Vášmu dopytu sa radi budeme venovať.