Ilustrácia skupiny pojmov súvisiacich so SEO optimalizáciou

 

V rámci SEO analýzy konkurencie sa v prvom rade zameriate na porovnanie stratégie, ktorú uplatňujete vy a ktorú využíva vaša konkurencia. Znamená to v prvom rade získať komplexný prehľad o vašich kľúčových slovách a vašom obsahu. Následne sa budete môcť hlbšie ponoriť, do všetkých neprehliadnuteľných analytických prvkov, ktorá vám pomôže vašu konkurenciu v konečnom dôsledku predbehnúť.

Prečo je konkurenčná analýza dôležitá pre moju SEO kampaň?

Konkurenčná analýza je dôležitým nástrojom pre akúkoľvek spoločnosť a podnikateľov, a to z niekoľkých dôvodov. Poskytuje vám prehľad o silných a slabých stránkach svojich konkurentov, pomáha vám pri identifikácii nových možností na rast a umožňuje vám sledovať svoj vlastný pokrok.

Odhaľuje to, v čom ste dobrí

Existuje celý rad atribútov, ktoré môžu predstavovať oproti oponentom výhody. Akonáhle objavíte svoje silné stránky, zamerajte sa na ne a snažte sa ich vylepšiť. Dosiahnete tak konkurenčnú výhodu.

Určí medzery vo vašej kampani

Bez ohľadu na to, čo všetko už viete o SEO, vždy sa objaví niečo nové na implementáciu či učenie. Odsledujte teda prístup svojich konkurentov k SEO stratégiám a zistite tak ktoré metódy implementovali a ktoré z nich sú aktuálne v kurze.

Ako na konkurenčnú analýzu

Správna analýza vašej SEO konkurencie obsahuje niekoľko krokov, ktoré by ste mali brať do úvahy pokiaľ chcete dosahovať nadpriemerné výsledky v rámci vašej SEO stratégie.

1. Identifikujte konkurentov

Prvým krokom konkurenčnej analýzy je identifikácia svojich konkurentov. V závislosti od odvetvia vášho pôsobenia môžete mať samozrejme až desiatky konkurentov a keďže porovnávanie konkurencie je celkom časovo náročné, bude lepšie sústrediť sa na štyri až šesť vašich najväčších súperov. Do analýzy by ste mali zapojiť konkurentov z fyzického aj online sveta.

2. Vyberte stránky na porovnanie

Po identifikácii je dôležité porovnať vašu a konkurenčnú webovú stránku. Pomôže vám to zistiť, v čom je vaše podnikanie jedinečné a kde máte na stránkach nedostatky. Vyberte si preto pár stránok z konkurenčného webu, ktoré porovnáte s relevantnými na vašom webe.

Tu je niekoľko stránok, ktoré sú pri porovnaní dôležité:

  • Domovská stránka
  • Adekvátne produktové stránky
  • Vyhľadávacie stránky (stránky s viacerými výrobkami)
  • Stránky s informačným obsahom
  • A najmä stránky, ktoré sú podobné vašim stránkam

3. Vykonajte content gap analýzu kľúčových slov

Je na čase pozrieť sa na kľúčové slová konkurencie. Keďže sú kľúčové slová v SEO také dôležité, mali by ste sa pozrieť, aké kľúčové slová vaši konkurenti používajú, aby ste tak odhalili ich cieľové publikum a pravdepodobne aj najlepší typ obsahu.

Analýza kľúčových slov v programe ako napr. xxx vám umožní vidieť kľúčové slová, ktoré konkurenti používajú a objaviť nové alternatívne kľúčové slová, relevantné pre vašu spoločnosť. Objavené kľúčové slová môžete následne zahrnúť do svojich vlastných stránok alebo zostaviť jedinečný obsah cielený na dané kľúčové slová.

Vašim cieľom by totiž malo byť vygenerovanie obsahu, ktorí priláka návštevníkov na váš web skôr ako na web vašej konkurencie.

4. Analyzujte obsah

Obsah, resp. content stránky svojich konkurentov je dôležitá súčasť analýzy. Stránky, ktoré poskytujú kvalitný, relevantný  a dôveryhodný obsah samozrejme v Google vyhľadávaní rankujú vyššie. Pozrite sa preto na štýl a množstvo obsahu na konkurenčných stránkach. Drží si konkurencia len jeden typ obsahu? Takisto venujte pozornosť počtu slov a informácií obsiahnutých v ich príspevkoch.

Je tiež dôležité zvážiť tému obsahu vo vzťahu k kľúčovým slovám. Ak zistíte, že veľká časť obsahu vašich konkurentov je len niečo ako výplňová „vata“, je to vynikajúca príležitosť na generovanie zmysluplného obsahu s užitočnými informáciami. Preskúmajte témy, ktoré pokrývajú aj vaši súperi.

Nakoniec skontrolujte, či ich obsah obsahuje aj grafické komponenty. Všímajte si obrázky a videá. Ak ich content nezahŕňa médiá, máte šancu upriamiť na seba pozornosť pútavejším obsahom.

5. Pozrite sa na ich webový dizajn

Dizajn vášho webu má významný vplyv na to, ako publikum vníma vašu spoločnosť. Má tiež vplyv na SEO, pretože zlý webový dizajn môže spôsobiť, že návštevníci budú rýchlo opúšťať vaše stránky, čím sa zvýši miera odchodov, a tým klesnete aj na priečkach vo vyhľadávaní.

Preskúmajte dizajn webových stránok súpera, a teda návrh a štruktúru stránok. Hlavným cieľom je zistiť, či je užívateľsky prívetivý a príťažlivý. Ak sú webové stránky konkurentov vizuálne príťažlivé, môžete si od nich „požičať“ niektoré koncepty ako napr. organizáciu navigácie na stránke alebo kde umiestňujú výzvy na akciu (CTA).

Mali by ste si tiež všimnúť, či majú responzívny dizajn, ktorý je rozhodujúci pre úspech webových stránok. Umožňuje totiž používateľom získať skvelý zážitok z prehliadania bez ohľadu na zariadenie.

Komentáre sú vypnuté